Ackreditering/Certifiering

Pelagia Miljökonsult AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ (ackrediteringsnummer 1846)  för flera olika typer av undersökningar som bottenfauna (analys och provtagning), växtplankton (analys och provtagning), djurplankton (analys och provtagning) och sedimentprovtagning. Vi arbetar kontinuerligt för att bli ackrediterade för fler typer av undersökningar.

Aktuell förteckning över ackrediteringens omfattning 

Swedaclogga

Pelagia Miljökonsult är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 samt 9001. Noggrannhet och kvalitetstänkande genomsyrar därför allt vårt arbete. Vi försöker också utföra vårt arbete så miljövänligt som möjligt och har förbundit oss att ständigt förbättra oss.

ISO

ISO 9001 certifikat (PDF-dokument)

ISO 14001 certifikat (PDF-dokument)

Policy 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se