Aktuella projekt

Ronnbackenelfiske

Pelagia är för närvarande involverade i ett flertal vitt skilda projekt. Bland de större projekten märks miljöundersökningar i flertalet gruvrelaterade projekt, främst i Norrbotten och Västerbotten.

 

Ett annat spännande projekt rör fiskodlingsverksamhet vid Höga Kusten, där Pelagia utför miljöundersökningar.

 

Vi spelar också en nyckelroll i ett flertal vindkraftsprojekt, bland annat  i Västernorrland i Timra Vinds regi.

 

Som alltid har vår avdelning för biologiska analyser också fullt upp med arbestämningar av bottenfauna, växtplankton, kiselalger med mera. 

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra projekt, eller ta del av vår digra referenslista.

kungsorn

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se