Bottenfauna

Bottenfauna

Bottenfauna är att betrakta som en nyckelparameter när det gäller påverkan, såväl i sötvatten som i havet. För att på ett korrekt sätt kunna bedöma bottenfaunans sammansättning och status krävs lång erfarenhet och stor taxonomisk kunskap. På Pelagia Miljökonsult finns allt detta, och vi åtar oss alla former av bottenfaunauppdrag. Vi är ackrediterade för provtagning och analys av bottenfauna.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se