Djurplankton

djurplanktonDjurplankton har en viktig funktion i den pelagiala födoväven som en länk mellan basresursen växtplankton och toppkonsumenten fisk. Förändringar i näringsväven återspeglas ofta i djurplanktonsamhället och dess artsammansättning. 

Pelagia Miljökonsult utför ackrediterade analyser och ackrediterad provtagning med avseende på djurplankton. 

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se