Fiskundersökningar

Elfiske2Undersökningar av fiskbestånd, fiskfysiologi och artsammansättning kan vara ytterst betydelsefulla vid bedömningen av tillståndet i ett vattendrag, en sjö eller i ett havsområde. Vid en deskriptiv undersökning innan en planerad vattenverksamhet bör ofta fisksamhällets sammansättning vara en parameter att beakta. Pelagia Miljökonsult erbjuder ackrediterade elfisken, ackrediterade nätfisken samt fiskfysiologiska undersökningar enligt Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets riktlnjer. 

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se