Kiselalgsanalys

KiselalgerKiselalger/påväxtalger i rinnande vatten är en synnerligen god indikator på förändringar i vattenkvaliteten. Pelagia Miljökonsult besitter god taxonomisk kunskap inom området och kan utöver analyser erbjuda komplett genomförande inklusive provtagning och rapportering. Givetvis är våra analyser och vår provtagning ackrediterade.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se