MKB, tillståndsansökningar

mkbPelagia Miljökonsult har stor erfarenhet av miljoökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar. Ett brett kontaktnät och mycket god kunskapsgrund gör oss till den naturliga samarbetspartnern vid MKB- och tillståndsförfaranden. 

Ett av de mest aktuella projekten vi jobbar med är knutet till planerad gruvverksamhet i Västerbottens fjällvärld. Där har Pelagia Miljökonsult utarbetat en MKB i samarbete med övriga aktörer.

Ta del av MKBn för planerad gruvverksamhet i Rönnbäckenområdet HÄR

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se