Sedimentundersökningar

Sediment2

Sedimentundersökningar är viktiga för att se utbredning och innehåll av exempelvis metaller och miljögifter. Undersökningarna kan ge svar på frågor om nutida och historisk belastning av skadliga ämnen. Sedimentundersökningar ger även svar på belastningen av organiska ämnen som i sin tur begränsar syretillgången för bottenlevande djur. Vår sedimentprovtagning och våra analyser är ackrediterade.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se