Strömmätningar

StroemmatningHelgeStrömmätningar är ofta av största vikt när det gäller transport i vatten. Det kan gälla till exempel näringsämnen eller suspenderat material. Pelagia Miljökonsult har både de instrument som krävs samt det tekniska kunnandet för att utföra adekvata strömmätningar i olika typer av vatten.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se