Toxicitetstester

AlgtestNär det gäller komplicerade utsläpp eller till exempel förorenad jord är det ofta svårt att med enkla medel bedöma omfattningen av utsläppet eller föroreningen. Med hjälp av olika toxicitetstester går det att påvisa förekomsten av olika gifter och graden av påverkan. Dessa metoder följer internationellt och nationellt framtagna standarder för högsta möjliga spårbarhet och kvalitet.

Pelagia Miljökonsult utför en rad olika toxicitetstester, och vi är även behjälpliga med rådgivning kring de ofta mångfacetterade problemställningar som toxicitetsärenden medför. Kontakta oss gärna vid funderingar om vad som är möjligt att åstadkomma med toxicitetstester.

Produktblad

Ytterligare information om toxtester

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se