Medarbetare

Kontaktpersoner

Peder Larsson, VD

Allmänna frågor,MKB, biologiska analyser, offentlig upphandling och vattenbruk.

Kontaktperson för frågor som gäller biologiska analyser och vattenbruksverksamhet.

Kenneth Karlsson 

Fiskundersökningar, MKB, sedimentundersökningar och recipientkontrollprogram.

Kontaktperson för recipientkontroll och strömmätningar.

Björn Rydvall

Vattenkemi, toxicitetstester och provtagning.

Kontaktperson för gruvfrågor.

Mats Uppman

Bottenfauna, strömmätningar och provtagning.

Ulf Sperens

Natuvärdesinventeringar och fågelutredningar

Jörgen Olsson

Naturvärdesinventeringar, fågelutredningar, ekologisk kompensation

Ludvig Hagberg

Miljökonsult

Isak Sarac

Miljökonsult

Torbjörn Ros 

Senior konsult

 

Taxonomer

Mats Nebaeus, Växtplankton

Iveta Jurgensone, Växtplankton

Sten Backlund, Växtplankton och kiselalger

Veronika Gälman, Kiselalger

Annika Holmgren, Djurplankton och Bottenfauna

Mårten Söderquist, Djurplankton

Nils Ericsson, specialist inom växtvärlden med fokus på mossor

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se