Experter
inom naturmiljö

Med specialistkunskap inom hela naturmiljöområdet möjliggör vi på Pelagia för samhällsutveckling i samklang med naturen. Vi hjälper företag och offentlig sektor att utveckla samhället samtidigt som förutsättningarna för en frisk natur och miljö bibehålls.

Vi tar ansvar

Vi på Pelagia tar oss an alla typer av uppdrag – allt från nischade biologiska analyser till stora projekt med komplexa helhetslösningar. Vårt ansvar kan innefatta allt från att genomföra provtagningar till projektledningsdelen i kundernas uppdrag.

Biologiskt laboratorium

En viktig del av vår verksamhet är vårt biologiska laboratorium i Umeå. Här genomför vi ackrediterade biologiska analyser av bland annat: bottenfauna, kiselalger/påväxtalger, växtplankton, djurplankton samt fiskfysiologiska analyser.

Vi vill gärna jobba med dig

Oavsett om du är en privat aktör eller kommer från offentlig sektor så vill vi gärna höra dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort – tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!

Medarbetaren –
vår viktigaste resurs

För oss är den enskilda medarbetaren den avgörande faktorn till ett lyckat resultat. Det är den enskilda medarbetarens specifika kompetens som gör att vi alltid kan hålla en hög servicegrad och samtidigt anta olika roller i varje projekt.

Kundcase – LKAB:s miljötillstånd vid Vitåfors

LKAB:s arbete med ansökan om nytt, samlat produktionstillstånd för Malmberget har pågått i mindre omfattning sedan 2018 men nu går det in i en ny, intensiv fas. Pelagia har i denna fas ansvarat över utredningar och konsekvensbedömningar.