Kundcase

Vi på Pelagia jobbar men en mängd olika projekt och organisationer. Våra uppdragsgivare återfinns både i privat och offentlig sektor, exempelvis inom gruvindustrin, fiskodlingsindustrin och vindkraftsindustrin samt kommuner, myndigheter och universitet. Gemensamt för varje projekt är att vi är med hela vägen och brinner för att skapa bästa möjliga resultat. Ta gärna en titt på några av de projekt vi medverkat i nedan.

LKAB: Miljötillstånd för gruvverksamhet vid
Vitåfors

LKAB:S arbete med ansökan om nytt, samlat produktionstillstånd för Malmberget har pågått i mindre omfattning sedan 2018 men nu går det in i en ny, intensiv fas.

I den kommande ansökan om miljötillstånd, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ansvarar Pelagia bland annat för utredningar och konsekvensbedömningar kopplade till recipientpåverkan i akvatiska miljöer, Natura 2000 samt skyddade arter. Arbetet har pågått sedan år 2017 och har bland annat innefattat inventering av fåglar, utter, flodpärlmusslor mm, naturvärdesinventeringar samt stora mängder akvatiska undersökningar av allt från planktonundersökningar till komplexa fiskutredningar. 

 

 

Biologiskt laboratorium

En viktig del av vår verksamhet är vårt biologiska laboratorium i Umeå. Här genomför vi ackrediterade biologiska analyser av bland annat: bottenfauna, kiselalger/påväxtalger, växtplankton, djurplankton samt fiskfysiologiska analyser.

Vi vill gärna jobba med dig

Oavsett om du är en privat aktör eller kommer från offentlig sektor så vill vi gärna höra dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort – tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!