Våra tjänster

Vi på Pelagia hjälper er med projekt som berör naturmiljö på land och i vatten, oavsett storlek på projektet. Vi hjälper er såklart även med allt från projektledning till miljöprövningar och tillståndsarbeten i projekten.

Med vår heltäckande expertis inom terrestra och akvatiska tjänster får du hos oss en pålitlig partner som är med dig hela vägen.

Naturmiljö

Vi utför naturvärdesinventeringar, artskyddsutredningar, fågelinventeringar, våtmarksinventeringar samt riktade artinventeringar. Vår kompetens omfattar bland annat utvärdering av naturmiljö och ekologisk status.

Det vi kan genomföra är bland annat:

– Naturvärdesinventeringar
– Artskyddsutredningar
– Fågelinventeringar
– Riktade artinventeringar

Biologiskt laboratorium

En del av vår verksamhet är vårt biologiska laboratorium i Umeå. Här genomför vi ackrediterade biologiska analyser av:

– Bottenfauna (sötvatten, marin och brackvatten)
– Kiselalger
– Påväxtalger
– Makrofyter
– Växtplankton
– Djurplankton
– Fiskfysiologiska analyser (Åldersbestämning av fisk, preparering inför metallanalys)

 Akvatiska undersökningar

Vi utför undersökningar i vatten som innefattar baselinestudier, effektuppföljningar, recipientkontroll, efterbehandlingsåtgärder mm. Våra akvatiska undersökningar omfattar:

– Fisk
– Bottenfauna
– Kiselalger
– Växtplankton
– Djurplankton
– Sediment
– Vattenkemi
– Biotopkartering

Vi vill gärna jobba med dig

Oavsett om du är en privat aktör eller kommer från offentlig sektor så vill vi gärna höra dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort – tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!

Kundcase – LKAB:s miljötillstånd vid Vitåfors

LKAB:s arbete med ansökan om nytt, samlat produktionstillstånd för Malmberget har pågått i mindre omfattning sedan 2018 men nu går det in i en ny, intensiv fas. Pelagia har i denna fas ansvarat över utredningar och konsekvensbedömningar.