Pelagia

Nature & Environment AB

Vi levererar konsultbaserade lösningar inom naturmiljöområdet. Vår kompetens omfattar hela naturmiljöspektrat.

våra tjänster

 

Om Pelagia

Pelagia Nature & Environment levererar konsultbaserade lösningar inom naturmiljöområdet. 

 

Vi besitter bred kompetens inom vårt område och tar oss an alla typer av uppdrag - allt från nischade biologiska analyser till stora projekt med komplexa helhetslösningar. Såväl akvatisk som terrester expertis återfinns inom företaget.
 

Under företagets mer än 25 år långa resa har vi jobbat målinriktat för att stödja företag och myndigheter i deras naturmiljöfrågor.


Vårt huvudkontor ligger i Umeå.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänster & Kvalitet

Vi åtar oss allt från huvudansvaret i stora projekt till enstaka biologiska analyser. Vårt utbud innefattar såväl akvatiska som terrestra tjänster, och vi tar oss naturligtvis också an projektledningsdelen i kundernas uppdrag.

 

Exempel på uppdrag vi åtar oss är miljökonsekvensbeskrivningar, recipientkontrollundersökningar, naturvärdesinventeringar samt biologiska analyser. Våra uppdragsgivare återfinns både i privat och offentlig sektor, exempelvis inom gruvindustrin, fiskodlingsindustrin och vindkraftsindustrin samt kommuner, myndigheter och universitet.

 

Vårt biologiska laboratorium erbjuder ackrediterade biologiska analyser av bland annat: Bottenfauna, Kiselalger/Påväxtalger, Växtplankton, Djurplankton, och Fiskfysiologiska analyser.

 

Pelagia är ett av Swedac ackrediterat organ för ett antal analyser och metoder. Ackrediteringen är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa kvalitet och spårbarhet i alla lägen. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Dessa ledningssystem syftar till att höja nivån vad gäller miljö och kvalitet. Vårt miljö- och kvalitetsarbete är ständigt pågående och målsättningen är att det ständigt ska förbättras.

 

 

Medarbetare

Bild

Peder Larsson

090 70 21 74

E-post

Bild

Björn Rydvall

090 70 21 75

E-post

Bild

Kenneth Karlsson

090 70 21 73

E-post

Bild

Ludvig Hagberg

090 70 21 78

E-post

Bild

Mats Uppman

090 70 21 76

E-post

Bild

Martin Johansson

090 70 21 71

E-post

Bild

Ed Westwood

090 349 61 64

E-post

Bild

Helena Lorentzdotter

090 349 61 63

E-post

Bild

Ulf Sperens

090 70 21 77

E-post

Bild

Isak Sarac

090 349 61 61

E-post

Bild

Gunhild Israelsson

090 349 61 65

E-post

Bild

Louise Franzén

090 349 61 67

E-post

Bild

Rickard Degerman

090 349 61 68

E-post

Bild

Annelie Lagesson

090 349 62 43

E-post

Bild

Tove Westberg

090 349 62 42

E-post

Bild

Johanna Högberg

090 349 62 40

E-post

Bild

Johanna Holmberg

090 349 62 41

E-post

Bild

Katarina Hedman

090 349 62 44

E-post

Bild

Arvid Ros

090 349 61 62

E-post

Bild

Malin Nordin

090 349 62 45

E-post

Bild

Johan Lidman

090 349 62 47

E-post

Bild

Jon Karlsson

090 349 62 48

E-post

Bild

Mats Williamson

090 349 61 60

E-post

Bild

Ivan Berg

090 349 62 49

E-post

 

Bild

Sofia Lidfalk 

090 695 13 21

E-post

Bild

Anna Dietrich

090 695 13 20

E-post

Bild

Billy Lindblom

090 695 13 26

E-post

Bild

Astrid Hedman

090 695 13 23

E-post

Bild

Elin Lindmark

090 695 13 25

E-post

Bild

Lindy Sörman

090 695 13 22

E-post

Bild

Andreas Berggren

090 695 13 24

E-post

© 2022 Pelagia Nature & Environment AB
Information om cookies